SAVE trainingen & opleidingen

Opleidingen die besparen !

Er zijn diverse mogelijkheden om de kost van de opleidingen te verzachten.
De KMO portefeuille is daar slechts één voorbeeld van.
Wijzigingen KMO portefeuille !


Vanaf 1/4/2016 wordt het gebruik maken van de KMO-portefeuille eenvoudiger.


Er is een stijging van het jaarlijkse totaalsubsidie (van 2500 euro --> 10000 euro voor kleine ondernemingen en 15000 euro voor middelgrote ondernemingen)


Er is tevens een nieuw steunpercentage (40% voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen) 
Voor alle info omtrent de nieuwe KMO-Portefeuille: KLIK HIER 


Wanneer bent u een kleine of middelgrote onderneming volgens de KMO-Portefeuille ? KLIK HIER


Klik op deze link om meer info over de KMO portefeuille te krijgen of contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over tal van andere mogelijkheden tot subsidies !
Het fvb komt tussen in de opleidingskost en de loonkost van bouwvakarbeiders, en ook aan de zaakvoerder als die zijn arbeiders vergezelt in de opleiding.

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen van de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden die behoren tot de RSZ-categorie 083. Het SFTL is enkel bevoegd voor de arbeiders.


Opleidingsbudget 2015: opnieuw verdubbeld en kan ook in 2016 en 2017 volledig benut worden !

Bij CAO bepaalden de sectorale sociale partners dat het opleidingsbudget voor 2015 wordt verdubbeld. Nu al voor het derde jaar op rij !

Nog meer goed nieuws : ook in 2016 en 2017 kan u het nog volledig benutten. Een verdubbeling = nieuwe stijl!

Sociaal Fonds Bus (FCBO)
Voor rijbewijzen met de categorie D / DE
Voor wie ? Autocar- en busondernemingen (RSZ code 085).  Enkel voor de "arbeiders", dus geen bedienden of zelfstandigen.
Wat is de werkwijze: de opleidingskosten worden gefactureerd aan de werkgever  (combinatie met KMO-portefeuille mogelijk).  Na 6 maand tewerkstelling kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds Bus.  Deze tussenkomst bedraagt maximum € 700.
Wat zijn de formaliteiten: na 6 maand tewerkstelling wordt het aanvraagformulier ingediend bij het Sociaal Fonds Bus.
Meer Info via : www.sociaalfonds.be
Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.
UA-63875243-1